Dette er enhet for de eldre speiderne. De er delt inn i patruljer, og er med på og bestemmer innholdet i møtene. Vandrerne drar på kjekke turer - med og uten telt, under hyttetak eller bare en pressening. Etterhvert som vandrerene er rundt 14 år, kan de dra på diverse kurs for denne aldersgruppen. Vandrerne har et gradsprogram og over 70 aktivitetsmerker å velge mellom. Disse kan en lese mer om her.

Vandrerne har møte kl.17.30 til 19.00.

Halvårsplaner for høsten 2023 blir lagt ut i Spond.