I Varden har vi speidere fra 1.klasse og oppover som har møter hver torsdag. De forskjellige alderstrinna har ulike navn og forskjellig farge på speiderskjerfet.

  • Oppdagere 1.–2. klasse
  • Stifinnere 3.–4. klasse
  • Vandrere 5.–10. klasse
  • Rover fra fullført 10. klasse

Noen år har vi hatt familiespeiding. Dette er et tilbud til familier med barn under skolealder, og det er samlinger 1 søndag i måneden.

Rogaland krets har også speiderakivteter som er lagt til rette for barn og unge (5.-10.klasse) med spesielle behov. Her kan du lese mer om "Speiding for alle!"