Når speiderne begynner på ungdomskolen, har de mulighet for å bli patruljefører (PF) eller patruljeførerassistent (PASS). En PF er en speider som er leder for en patrulje (3-9 speidere i en gruppe) Som PF/PASS har en ansvaret for å planlegge hva som skal gjøres på speidermøtene og å gjennomføre dette planlagte programmet.

Alle PF/PASS får veiledning og hjelp fra en voksen speiderleder, og en gang i måneden møtes alle PF/PASS sammen med troppsleder til førermøte. Førermøtene er ment som inspirasjon og hjelp for PF/PASS. Noen ganger vil det bare være kos og belønning for det arbeidet som PF/PASS gjør, andre ganger er det mer seriøse ting som står på programmet. Førermøtene varer fra kl.19.00 og til ca.kl.20.00. 

Som patruljefører får en også lov til å reise på kurs. De to grunnleggende kursene er Patruljefører grunnkurs og Videregående patruljeførerkurs, og så finnes det i tillegg mange ulike emnekurs (14+kurs) som Rogaland krets arrangerer. I 2020 arrangeres det 14+Leirliv og 14+Mat. Det kan være lurt å være tidlige ute å melde seg på kursene, da de har begrenset antall plasser.

Gruppa dekker Patruljefører grunnkurs og Videregående patruljeførerkurs for alle speidere som ønsker å delta på disse (750kr per kurs). Andre kurs må speideren betale deler eller hele deltakeravgiften selv, men gruppa sender inn søknad om frifondstøtte.

En kan få frifondstøtte for:

  • Støtteberettigede nasjonale kurs og arrangementer med deltakeravgift på over 700 kr.
  • I tråd med satsningsområder i strategiplanen vil alle deltakere som gjennomfører «Merkekurs», «Dagskurs» og «Norsk Roland» kunne få dekket 75 % av kursavgiften.
  • 200 kr for hver deltaker som gjennomfører Patruljeførerkurs grunnkurs eller Videregående patruljeførerkurs.
  • Reisestøtte, begrenses normalt oppad til 50 % av reiseutgifter. Det forutsettes at en har brukt rimeligste reisemåte.
  • Maksimalt støttebeløp per deltaker per arrangement er kr. 3000. Beløp under 300 kr utbetales normalt ikke.

Alle kurs som arrangeres i kretsen finnes i denne arrangements oversikten.

Alle kurs som arrangeres nasjonalt finnes i denne arrangements oversikten.