Dette er den enheten vi har for de litt eldre speiderne, og de blir delt opp i mindre patruljer. Stifinnerne har fire semestermerker og over 70 aktivitetsmerker å velge mellom. Disse kan en lese mer om her.

Stifinnerne har møte kl.17.30 til 19.00.

Her er halvårsplanen for våren 2020 (pdf):

Stifinner - 3.klasse og 4.klasse - våren 2020