Dette er den enheten vi har for de litt eldre speiderne, og de blir delt opp i mindre patruljer. Stifinnerne har fire semestermerker og over 70 aktivitetsmerker å velge mellom. Disse kan en lese mer om her.

Stifinnerne har møter som varer i 1 eller 1,5 time alt etter aktivitet, sjekk info i Spond

Halvårsplan for høsten 2023 blir lagt ut i Spond.