Som speiderleder får en mulighet til å gi barn og ungdom gode opplevelser, og en får selv være del av et stort felleskap og lære mye om ledelse.

I vardenspeideren så samles lederne ca. en gang i måneden (rett etter et speidermøte) for å diskutere hvordan det går i enhetene og legge planer for aktivitetene fremover. 

Hva kreves for å bli speiderleder?

Alle kan bli med som leder eller assistent, og det kreves ingen forkunnskaper. Det holder at en ønsker å bidra og har lyst å være med på aktivitetene.  I speideren lever vi etter "learning by doing" og dette gjelder også for dem som ønsker å bli nye ledere. Veileding blir gitt av de andre lederne i gruppa, og i lederfelleskapet gjør vi hverandre gode. Å være leder er en pågående prossess der en stadig vekk lærer noe nytt om speiderarbeid og også nye ting om seg selv.

Ta kontakt med oss viss du ønsker å bli leder eller assistent :)

Formelt så er det noen punkter som må gjennomføres for dem som ønsker å bli registrert som leder:

  • En må gjennomføre et nettkurs som består av noen korte videoer, tekster og spørsmål til refleksjon. Dette finnes her.
  • En må har en "ledersamtale" der en sammen med gruppeleder snakker om hvilke tanker en har om det å bli leder eller assistent.
  • En må skrive under på "ledererklæringen" eller "assistenterklæring". Det signerte dokumentet og litt detaljer om deg selv legges inn i dette skjemaet (dette gjøres enten av deg selv eller av gruppeleder)
  • En må fremvise gyldig politiattest.
  • En må betale medlemskontingent.

Når disse punktene er gjennomført vil du blir registrert som leder/assistent i Norges KFUK-KFUM-speidere, du vil få tilsendt Lederhåndboka i posten og det vil være en felles sermoni i kretsen med opptakelse av ledere/assistenter.

For dem som ønsker, finne det ulike typer kurs en kan delta på. Kursmenyen er delt inn i fem kategorier: Ledelse, program, friluftsliv, driftskurs og kurs om kurs. Du kan trykke på lenkene for å lese mer om hver kurskategori.

  • Ledelseskursene er dagskurs som inneholder temaer som skal gi deg kunnskap som er nyttig for deg som er leder.
  • Programkurs inneholder kurs om speiderprogram, merkekurs og astronomikurs. Når det gjelder program ønsker vi at kretsene skal tilby lederne det vi kaller Merkekurs. Dette er kurs som foregår over en helg, men som også kan deles opp i kveldskurs. På dette kurset gjennomgår man speidermetoden og tre til fire konkrete merker. Tanken er at du som leder skal ha konkrete ideer, tips og ferdigheter som du kan ta med seg hjem til egen gruppe.
  • Kursene om friluftsliv skiller seg ut fordi de innebærer minst tre overnattinger og man er ute hele tiden. Kursene kjennetegnes med få deltakere og at hver deltaker kan gjennomføre sine egne mål i løpet av kurset. Turledelseskursene tar for seg helt konkret rollen som turleder.
  • Kategorien driftskurs tar for seg temaer som for eksempel medlemssystemet, nettsider, vekst og rekruttering og kurs for nye gruppeledere. 
  • Kurs om kurs er kurs som handler om å holde kurs. Eksempler er veilederkurs for rovere og kursholderkurs (bygger på tidligere trenerkurs

Alle kurs som arrangeres nasjonalt finnes i denne arrangements oversikten.

Alle kurs som arrangeres i kretsen finnes i denne arrangements oversikten.