Gruppestyret:

Gruppeleder: Christiane Howlid Dale - vardenspeider@gmail.com - tlf:41248770

Materiellforvalter: Håvard Holmedal - haholmedal@gmail.com - tlf:46697938

Kasserer: Kari Wathne Motland - kari.wmo@lyse.net  - tlf: 97584313

Nettansvarlig: Lene Ree Hauge - lenerh@online.no - tlf:97178861

Ungdomsmedlem: Marie Howlid Dale - marie.dale@lyse.net

 

Oppdagerledere (1.-2. klasse)

Håvard Holmedal - haholmedal@gmail.com - tlf:46697938

 

Stifinnerledere (3.-4. klasse)

Kristin Kvie - kristin.kvie@gmail.com - tlf:41523411

Elin S. Tørresdal - es_toer@frisurf.no - tlf:98648473

Christiane Howlid Dale - vardenspeider@gmail.com - tlf:41248770

Kim Erik Solvik-Olsen Espedal - Kimmi123.kee@gmail.com

 

Vandrerledere (5.-10.klasse)

Maren Kvie - marenkv@gmail.com

Cecilie Geitung Larsen

John Ottar Motland - motland@lyse.net - tlf:91599747 

Jørgen Svenden - jorgensven@hotmail.com

 

Førerpatrulje

Lene Ree Hauge - lenerh@online.no - tlf:97178861

 

Roverlag (16-25år)

Lagleder: Trygve Roalkvam - trygvejrjr@gmail.com - tlf:93821081

 

Ledere/rover som hjelpe til der det er behov:

Anders Kronborg - castlevania@live.no -  tlf:97065336

Øystein Sørgjerd

Vemund Hilde