Kontingenten består av flere deler:

  • Forbundskontingent: Den største delen går til Norges KFUK-KFUM-speidere (gir oss bl.a. Speiderbladet og utvikling av progam)*

  • Kretskontingent: En del går til Rogaland krets av Norges KFUK-KFUM-speidere (er med på å finansiere en kretssekretær som bl.a, bidra med arrangere kurs og kretsarrangementer)

  • Gruppekontingent: Til slutt er det litt igjen til oss som vi skal drive arbeidet vårt lokalt med. Her inngår også 1 kortpakke, speiderskjef og aktivitetsmerker.

Forsikringsordningen fra forbundet gjelder bare for medlemmer som har betalt kontingent. Forsikringen gjelder både på vanlige speidermøter og for turer vi drar på i regi av gruppa. Mer om forsikringen kan du lese her.

Helgeturer og leirer er ikke inkludert i kontingenten. Pris på turer vil variere etter hvor vi reiser til, men en helgetur pleier å ligger på rundt 300kr. Alle medlemmer opp til og med 26 år kan søke støtte fra deltakerfondet for innenlandsturer. For speidere fra ungdomsskolealder og ledere, så inngår enkelte kurs i meldlemskontingenten.

Det vil bli krevd inn halv kontingent (dvs. 438kr) for nye medlemmer som starter som speidere ved skolestart på høsten. Neste ordinære innkrevingsperiode for helårskontingenten (2021) blir i februar 2021.

For vanlige medlemmer er kontingenten for 2021 totalt 876kr, fordelt slik:

  • Forbundskontingent: 495kr*
  • Kretskontingent: 164kr
  • Gruppekontingent: 217kr

Ledere som er aktive i gruppa betaler ikke gruppekontingent, så for 2021 er lederkontingenten 659kr.

For familiespeidere er kontingenten for 2021 totalt 158kr, fordelt slik:

  • Forbundskontingent: 124kr*
  • Kretskontingent: 34kr
  • Gruppekontingent: 0kr

*Fra og med 2016 innføres et tak for maks forbundskontingent per familie. For 2020 er maks forbundskontingent per familie på 1180kr.