Speidernes fellesorganisasjon har vedtatt innføring av krav om politiattest for frivillige og ansatte fra 1. januar 2010. Dette er et viktig tiltak for at speideren skal være et trygt sted for alle.

I vedtaket heter det at:

KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund innfører krav om politiattest for alle ansatte og frivillige som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming med virkning fra  1. januar 2010.

 

For mer info om politiattest se her.