Rogaland speiderkrets inviterer alle kretsens stifinnere til aktiviteter på Alsvik Natursenter.  Lørdag kveld tenner vi griller og griller pølser for liten og stor. I løpet av helgen samler stifinnergruppene poeng. Den gruppa som samler flest poeng "vinner" vandretrofeet.

I løpet av ekspedisjonen blir det tatt bilder. Bildene kan bli lagt ut på kretsen sin nettside og facebook samt bli benyttet i speiderblad. Dersom du ønsker å reservere deg, må det gis beskjed ved registrering.

Leirplassen

Alsvik natursenter ligger ved Kyllesvatnet i Lutsivassdraget. Det er skiltet vei inn til Alsvik fra RV 13 ved Lutsi. På Alsvik natursenter er det opparbeidet turstier, turveier og friluftsoverbygg som grillanlegg og gapahuk.

Mer info og påmelding: Se arrangement i Spond.