Vi har 2 planleggingsmøter, torsdag 19.august og torsdag 26.august.

  • Lederkabalen - hvem har ansvar for hvilke aldersgrupper
  • Datoer for turer og fellesarrangementer
  • Lage halvårsplan
  • Detaljplanlegge de første speidermøtene
  • Opprette arrangementer i Spond

Ta gjerne med PC eller skrivesaker.