Globalaksjonen er Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM-speidernes solidaritetsaksjon.

I år fokuserer Globalaksjonen på å støtte speiderarbeid i Sri Lanka og Tanzania. For mange er speideren et viktig fristed hvor barn og unge kan leke, lære, og utvikle seg som ledere i en trygg setting. I land som Sri Lanka og Tanzania kan speideren gi barn og unge muligheten til å gå på skole, bli inkludert eller lære seg nødvendige livsferdigheter for å ta del i samfunnet. Ved å gi barn og unge som lever i fattigdom muligheten til å drive med speiding gis de trygghet og kunnskap, slik at de kan bli de neste lederne i samfunnet. Som speidere er dere med på å bekjempe fattigdom og urettferdigheter!

Alle møter opp til vanlig speidermøte tid i ungdomssenteret, og så vil det bli utlevert bøsser og kart over område speiderne skal samle inn penger i. Foreldre må også gjerne delta i innsamlingen. Lapper og saft til alle etter innsamlingsaksjonen :)

På speidermøtet 10.oktober vil speiderne få lære mer om prosjektet vi samler inn penger til.